Měřící zařízení

CNC souřadnicový měřící systém Mitutoyo CRYSTA-Apex S7106

Rozsah měření:
x: 705mm  y: 1005mm  z: 605mm

délkoměr Zeiss ULM485 s programem Comparator

výškoměr TRIMOS